Sposób chowu kur – od ciebie zależy co wybierzesz

Oznaczanie długimi numerkami każdego jajka nie jest bezcelowe i należy zwrócić na nie uwagę podczas zakupów. W zależności od tego w jakich warunkach żyła kura, odpowiedni numer zostaje nadany jajku.

Rozszyfrowując KOD

Przykład: 3/PL/10 17 13 04

Patrząc od prawej strony mamy oznaczenia: kodu fermy, kod zakresu działalności, kod powiatu, województwa, literowe oznaczenie kraju, a pierwsza cyfra oznacza system chowu kur.

I tak po kolei interpretujemy:

„0”chów ekologiczny – zwierzęta które zniosły dane jajko były hodowane na świeżym powietrzu, z zupełnie wolnym dostępem do wybiegu oraz były karmione paszą posiadającą certyfikat ekologiczny.

„1”chów wolno wybiegowy – podobnie jak w przypadku ekologicznego, kura ma dostęp do wybiegu i żyje w swobodnych warunkach, natomiast na noc jest zamykana w klatce.

„2”chów ściółkowy – kura żyje w sztucznych warunkach, w budynkach gdzie zagęszczenie wynosi 25 ptaków m2,  ale może chodzić swobodnie i posiada dostęp do piasku i grzęd.

„3”chów klatkowy – najbardziej nieprzyjazny z możliwych. Zwierzęta spędzają całe swoje życie w ciasnych klatkach stojących na sobie. W takich warunkach kura często nie ma możliwości się obrócić.  Będąc tak blisko innych, kury często wzajemnie się dziobią i drapią. Pokarm dostarczany jest sztucznie, wraz z dodatkami w postaci hormonów oraz antybiotyków.

Chów kur

Chów kur

Sposób hodowli ma ogromne znaczenie dla naszego sumienia, ale również zdrowia. Kury, które biegają na wolności mają m.in. silniejsze kości. Ich jajka potrafią zawierać 20-krotnie więcej kwasów tłuszczowych omega-3 niż od tych z ferm.

Może Ci się również spodoba