Biznes a ekologia – CSR

Podstawowym celem przedsiębiorstwa jest generowanie zysków. Jednak sposobów na osiągnięcie tego celu może być kilka. CSR (ang. Corporate Social Responsibility) to sposób zarządzania organizacją zgodnie z zasadami społecznej odpowiedzialności. Na takie funkcjonowanie składa się wiele obszarów: rynek, pracownicy, społeczeństwo oraz środowisko naturalne. Nas interesuje najbardziej aspekt ekologiczny w tym przypadku. Troska firmy o wpływ jej działalności  na środowisko naturalne i propagowanie świadomości ekologicznej w umysłach pracowników jest fundamentem tego modelu zarządzania organizacją.

Na pewno na korzyść firm kierujących się filozofią odpowiedzialnego społecznie biznesu przemawia fakt bycia „eko” jako modny i pozytywnie postrzegany trend.

Od 2011 roku działa innowacyjny projekt realizowany przez Dolnośląską Federację Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z Fundacją „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego oraz firmą Heapmail Internet Solutions Sp. z o.o. o nazwie „Współpraca międzysektorowa – projekt na rzecz odpowiedzialnego biznesu”. Informacje o CSR można uzyskać na stronie internetowej projektu.

Może Ci się również spodoba