Wolontariusze pomagają jeżom w Poznaniu

Zmęczeni zimą powoli tęsknimy za wiosną, która pojawi się w naszym kraju już za miesiąc. Wraz z cieplejszą porą roku ludzie budzą się z zimowego odrętwienia, a niektóre zwierzęta ze snu zimowego. Tym bardziej w tym okresie zaczyna nas interesować przyroda wokół. Warto zwrócić uwagę na gatunki chronione i ich interakcje z ludźmi oraz umiejętność życia w znacząco zmienionym przez nas naturalnym środowisku ich życia.

Ciekawym i wartościowym projektem związanym z tą tematyką są działania poznańskiego Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego.

Zdarza się nierzadko, że poprzez wykonane przez człowieka instalacje zwiększa się śmiertelność zwierząt.
Taka sytuacja ma miejsce przy trasie Poznańskiego Szybkiego Tramwaju (PST). Problem pojawia się, gdy jeże trafiają do wybetonowanych rowów przy trasie, najczęściej po wejściu na wysoki nasyp a następnie zsunięciu się w dół. Dlatego MPK w Poznaniu we współpracy z Uniwersytetem Adama Mickiewicza (UAM) zorganizowało pomoc jeżom.

Pomocy jeżom udzielają najczęściej studenci biologii UAM, wykonując pracę wolontaryjnie. Ich głównym zadaniem jest wyjmowanie zbłąkanych jeży z rowów i przenoszenie w bezpieczne miejsce, skąd będą mogły wędrować dalej.

Wszystko dzieje się w okresie od kwietnia do listopada, czyli od momentu gdy jeże wychodzą ze stanu hibernacji, aż do chwili ponownego zapadnięcia w sen zimowy.
Ludzka pomoc jeżom powoduje znaczne zmniejszenie się śmiertelności jeży przy trasie PST.

Statystki potwierdzają, że wyciąganie jeży z rowów odwadniających nie jest rzadkie i jest bardzo potrzebne. W sezonie 2011 roku wyciągnięto 50 osobników. W poprzednich latach znajdowano średnio  100 jeży w sezonie a duża część z nich ginęła.

W akcji ratującej zwierzęta mogą wziąć udział wszyscy chętni. Jeśli pasażer poznańskiego MPK lub mieszkaniec miasta zauważy jeża, może zgłosić ten fakt zakładowi, który na UAM zajmuje się jeżami od wielu lat. Taka osoba zostanie poinstruowana jak może pomóc zwierzakom. Na stronie internetowej poznańskiego MPK widnieje jednak wyraźna informacja, aby nie podejmować się samodzielnego wyciągania jeży z rowów, ze względu na własne bezpieczeństwo.

Więcej informacji o powyższym projekcie można uzyskać tutaj.

Może Ci się również spodoba