Wymieranie pszczół to problem w skali światowej

Według badań naukowców 1/3 produkcji rolnej na świecie jest zależna od zapylania roślin przez pszczoły.  Jeśli spojrzeć na rolę pszczół z tego punktu widzenia, to spotykamy się z wizją dużego kryzysu.
Przyczynę masowego wymierania tych owadów upatruje się szczególnie w stosowaniu pestycydów. Uczeni z Harvardu odkryli ścisły związek życia pszczół z występowaniem pestycydu o nazwie imidacloprid. Jest on odpowiedzialny za powstawanie zjawiska Colony Collapse Disorder, który polega na tym, że pszczoły opuszczają swoje ule i giną. Obecny na rynku od lat 90. Kontakt pszczół z pestycydem może odbyć się na dwa sposoby. Z jednej strony poprzez nektar roślin w których znajduje się ten związek, a z drugiej poprzez podawany przez pszczelarzy syrop kukurydziany.

Czego można się obawiać?

Jeśli zabraknie pszczół, będziemy zmuszeni zmienić przyzwyczajenia żywieniowe. Owadopylne rośliny przestaną rodzić owoce. Do nich należą m.in. : pomidory, ogórki, owoce cytrusowe, jabłka, cebula, kawa.
W takim przypadku pozostanie nam pszenica, kukurydza, ryż – ponieważ są wiatropylne.

Powszechne stosowanie środków ochrony roślin, czyli pestycydów, stanowi coraz szerszy problem i jest bardzo silnym obciążeniem dla środowiska naturalnego a usunięcie skutków ich używania bywa niemożliwe.

Pod koniec kwietnia tego roku większość krajów Unii Europejskiej opowiedziało się za zakazem stosowania pestycydów z grupy neonikotynoidów przez 2 lata. Zakaz wejdzie w życie dopiero po podjęciu ostatecznej decyzji przez Komisję Europejską, ponieważ w głosowaniu nie uzyskano kwalifikowanej większości.

Może Ci się również spodoba