Wpływ smogu na zdrowie

Wpływ smogu na zdrowie

Smog nie jest zjawiskiem naturalnie występującym w przyrodzie. Powstaje z powodu działalności człowieka, a jego ilość związana jest z ilością zanieczyszczeń w powietrzu. Bez wątpienia wpływ smogu na zdrowie jest negatywny, dotyczy to zarówno dorosłych, jak i dzieci. W idealnym świecie powinniśmy unikać go za wszelką cenę, niestety nie jest to możliwe. Warto wiedzieć jak wpływa na zdrowie i w jaki sposób zmniejszyć ryzyko chorób, które smog może powodować.

Czym jest smog i z czego się składa

W Polsce smog utrzymuje się od listopada do kwietnia. Mamy z nim do czynienia przez znaczną część roku. Warto być świadomym tego zjawiska i wiedzieć czym grozi.

Źródłem pyłów występujących w smogu są paliwa kopalne. Składnikami, o których mówi się najwięcej są cząsteczki PM 2,5 oraz PM 10. Oznaczenia te wskazują na średnicę pyłów podawaną w mikrometrach. Te dwie cząsteczki są uznawane za najbardziej zagrażające ludzkiemu zdrowiu. W skład smogu wchodzi jednak znacznie więcej szkodliwych substancji, są to między innymi metale ciężkie, węglowodory aromatyczne, tlenki siarki, azotu i węgla.

Co przyczynia się do powstania smogu?

Smog jest specyficznym zjawiskiem atmosferycznym, na powstawanie którego wpływ ma człowiek i jego aktywność. Wśród czynników przyczyniających się do powstawania smogu wymienić należy:

  • szeroko rozumiane pyły pochodzące ze spalania paliw kopalnych.
  • Ogrzewanie w domach prywatnych, a konkretnie użycie niskiej jakości paliw, a także surowców nie przeznaczonych do opalania w piecach.
  • Spaliny samochodowe, z tego powodu występowanie smogu łączy się z dużymi aglomeracjami.
  • Działalność fabryk i zakładów produkcyjnych.

Można zauważyć, że smog rzadziej występuje nad morzem, ma to związek z silnym wiatrem. Bezwietrzna pogoda powoduje zagęszczenie i dłuższe utrzymywanie się smogu.

Jak smog wpływa na nasze zdrowie?

Niestety smog nie jest zjawiskiem obojętnym dla zdrowia. Coraz więcej badań pokazuje, że wpływ smogu na zdrowie jest znaczący. Częściej niż jeszcze kilka lat temu mówi się o tym, że wpływa on na skrócenie długości życia i przyczynia do zwiększenia liczby zgonów.

Dzieci należą do grupy szczególnie narażonej na działanie smogu. W tej grupie znajdują się także palacze, seniorzy i osoby o obniżonej odporności. Szacuje się że w Polsce liczba zgonów, do której smog i zanieczyszczenie powietrza bezpośrednio przyczyniły się przekracza rocznie 20 tysięcy.

Wpływ smogu na zdrowie dotyczy przede wszystkim układu oddechowego, ale nie tylko. Odnotowuje się także choroby układu sercowo-naczyniowego, nerwowego a nawet rozrodczego, na które bez wątpienia smog ma wpływ. Jest także bezpośrednia zależność między smogiem a zwiększeniem chorób nowotworowych. Także niewinne z pozoru dolegliwości jak infekcje dróg oddechowych, podrażnienie skóry i oczu mogą nasilać się na skutek działania smogu.

Ochrona przed skutkami działania smogu

Bez radykalnych zmian systemowych ciężko o zmniejszenie smogu. Całkowita likwidacja tego zjawiska jest bezsprzecznie niemożliwa. Działania, które można podjąć mają na celu ochronę zdrowia i unikanie smogu a tym samym sprawienie, że wpływ smogu na zdrowie nasze i naszych dzieci będzie nieco mniejszy.

Do zalecanych zachowań należą:

  • Ograniczenie przebywanie na zewnątrz, kiedy stężenie pyłów jest najwyższe.
  • Ograniczenie uprawiania sportów na powietrzu w dni kiedy stężenie pyłów przekracza normy.
  • Stosowanie w mieszkaniach oczyszczacza powietrza.
  • Wietrzenie pomieszczeń kiedy stężenie pyłów jest najniższe.
  • Stosowanie maski antysmogowej.

Może Ci się również spodoba