Wiatraki produkują wodę pitną

Energia odnawialna pozyskiwana dzięki wiatrakom nie jest już niczym zadziwiającym. Bardziej niecodziennym jednak staje się, że dzięki zmodyfikowaniu tradycyjnej turbiny  pozyskana zostanie woda pitna.

Nowe spojrzenie na te gałąź energetyki zawdzięczamy naukowcom z francuskiej firmy Eole Water. Prototyp  urządzenia o nazwie WMS1000 znajduje się na pustyni w pobliżu Abu Dhabi. Turbina jest wysoka na 24 metry a efektem jej pracy jest produkcja 62 litrów wody na godzinę. Założeniem jest, aby turbina pozyskiwała dziennie 1000 litrów wody.

Jak to działa?

Mechanizm funkcjonowania jest stosunkowo prosty. Powstała z wiatru energia elektryczna wykorzystywana jest do zasysania powietrza do wnętrza turbiny. Tam systemy chłodzące skraplają wilgoć. Następnie ciecz trafia rurami do dołu zbiornika gdzie jest filtrowana i oczyszczana.

Turbina wiatrowa pozyskująca wodę byłaby najbardziej potrzebna w miejscach gdzie występuje niedobór wody pitnej oraz tam gdzie budowa systemu wodociągów jest trudna lub niemożliwa. Na tę chwilę największą przeszkodę stanowią jednak koszty przedsięwzięcia, ponieważ jedno urządzenie to koszt ok. 500-600 tysięcy euro a problemy z dostępem do wody mają miejsce głównie w rejonach ubogich.

Może Ci się również spodoba