Tag: makulatura

Zasada 3R: Reduce, Reuse, Recycle

Polskim odpowiednikiem może być 3U: Unikaj, Użyj powtórnie, Utylizuj. Zasada 3R jest wzorem promującym odpowiedzialną konsumpcję. Wyznacza  sposób korzystania z dóbr, jednocześnie mając na uwadze swój wpływ na środowisko naturalne. Kolejność postępowania nie jest...